XƏBƏRLƏR

09 May 2018

“İnsanları hidayət edən, aydın yolu göstərən və haqqı batildən ayıran Quran bu ayda - Ramazanda nazil olub

09 May 2018

"Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki